คำพยานขอบคุณพระเจ้า "พระเจ้ารักษาโรคมะเร็ง"

 

 

ุผก.มณี สภาพรม

ผู้นำจุดประกาศสามัคคีธรรมหัวหิน

----------------------

สนใจอยากรู้จักพระเจ้า /รักษาโรคอย่างอัศจรรย์

(พันธกิจเคลื่อน เขต 08 สร้างคน สร้างงาน สร้างพันธกิจทั่วไทย)

----------------------

1. Facebook:  

 vine.branch.75    

2. Youtube:

@bfcbkk08  


Visitor 186

 อ่านบทความย้อนหลัง