สู้เพื่อเป้าหมาย BFC I คำเทศนา

อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2023 (รอบ 1)

 

พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้อยู่บนโลกนี้อย่างมีเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เราต้องค้นหา พยายาม สุดชีวิตว่าพระเจ้าให้เราอยู่บนโลกใบนี้ พระองค์มีเป้าหมายอะไรให้เราทำ เพื่อเราจะมีความสุขในการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 


Visitor 33

 อ่านบทความย้อนหลัง