สรรพสิ่งถูกสร้างมาเพื่อถวายพระสิริ BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2023 (รอบ 2)

 

มาเถิดพี่น้อง ขอให้เราทุกคนทำหน้าที่ ตามที่พระเจ้าทรงมีเป้าหมายให้เราทำ เพื่อถวายพระสิริแด่พระองค์ ผู้ทรงสมควรรับคำ

สรรเสริญ มาเถิดพี่น้อง อย่าทำให้พระองค์เสียใจเลย

 


Visitor 58

 อ่านบทความย้อนหลัง