เพลง พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่

 

ข้าแต่พระบิดา โปรดนำการฟื้นฟูมายังแผ่นดินของเราโดยเริ่มจากข้าพระองค์

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

Verse:

    G                        C                   G/D

1: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ เคลื่อนลงมา 

G                        C                   G/D

พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ เคลื่อนลงมา 

        Em              D#

จากทิศเหนือ จากทักษิณ 

        D            C#

จากบูรพา และปัจฉิม 

 

 

Tag1:

     Am7                    D

T: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ 

     F  F# G

เคลื่อนลงมา 

 

 

 

Tag2:

     Am7                    D

2: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ 

            G   F    G

เคลื่อนลงมา ฮา  ฮา 

     F  F# G

เคลื่อนลงมา 

 

 

 

Tag3:

     Am7                    D

3: พระองค์จะให้การฟื้นฟูใหญ่ (11x) 

            G   F    G

เคลื่อนลงมา ฮา  ฮา 

     F  F# G

เคลื่อนลงมา

 


Visitor 79

 อ่านบทความย้อนหลัง