เพลง มีของบางสิ่ง (พระเจ้าเที่ยงแท้)

 

ข้าแต่พระเยซู โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ ใช้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่พระองค์ทรงประทานให้

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

Verse 1:

                  A          D

1: มีของบางสิ่ง ที่ฉันไม่รู้ 

        A        E7     A

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้ 

             A             D

แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง 

                 A                 E7

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ 

       A

ในชีวิตฉัน 

 

 

Chorus:

                   D              A

C: พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน 

                A

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน 

               E7

ให้พ้นความตาย 

                A                  D

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ 

                A                  E7           A

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน 

 

 

 

Verse 2:

                    A               D

2: ท่านอาจผิดหวัง ในคนบางคน 

                 A     E7        A

ท่านอาจชอกช้ำ ในความล้มเหลว 

               A                  D

พระเจ้าช่วยท่าน ในความผิดหวัง 

                 A

บันดาลความเศร้าให้กลาย 

     E7               A

เป็นความชื่นชมยินดี

 


Visitor 3433

 อ่านบทความย้อนหลัง