กายสุข จิตใส ใจสอาด วิญญาณสบาย (ตอน 3)

BFC I คำเทศนา อาทิตย์ 19 พฤศจิกายน 2023 (รอบ 2)

 

พบกับการกำหนด ออกแบบ ชีวิตของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างในเราทุกคน ให้กายอยู่อย่างมีความสุข จิตสดใส ใจสะอาดและ

วิญญาณอยู่อย่างสบายทุกวันคืนกันอย่างไร ด้วยพระคำนำชีวิตนี้ครับ

 

Visitor 45

 อ่านบทความย้อนหลัง