เพลง ทรงรักท่านยิ่งกว่าพ่อ

 

หลายคนคิดว่า เวลาเราทูลขอ อะไรจากพระเจ้า พระองค์มิทรงประทานให้เราง่าย ๆ   แต่พระเยซูตรัส ตรงกันข้าม การทูลขอสิ่งดี

อันใดก็ตาม ท่านจะได้ตามที่ทูลของ่ายดาย    ถ้าพ่อในโลกใคร่ช่วยลูกของตน พระบิดาในสวรรค์ทรงรัก และปรารถนาช่วยท่านมาก

ยิ่งกว่าหลายเท่านัก

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

  พระเยซูเปรียบ ทรงเลียบเทียบเคียง  พระเจ้าชุบเลี้ยง  ผู้ศรัทธา

ดั่งพ่อกับลูก   ผูกพันกันมา                      ลูกเอ่ยวาจา    พ่อตั้งใจฟัง

ส่งลูกแต่เช้า   เข้าเรียนหนังสือ           ให้ลูกฝึกปรือ   ให้ครูสอนสั่ง

เย็นรับกลับบ้าน   ลูกหมดพ-ลัง               หลับคาม้านั่ง  ดั่งหมดไฟ

ข้าวยังไม่ทาน การบ้านยังไม่จับ          ลูกคงเหนื่อยหนับ จึงหลับไป

พ่อเองอ่อนล้า  ตาหลับจับไข้                 นอนเรียงเคียงใกล้  บนโซฟา

สองยามลูกตื่น ท้องกิ่วหิวจัง              ปลุกพ่อลุกนั่ง    ขอข้าวปลา

พ่อจ๋าลูกหิว  หน้านิ๋วพ่อขา                    เปิดตู้เย็นมา    มีไข่สามฟอง

จะต้มหรือดาว ทานกับข้าวเปล่า           ลูกเร้าเร่งรัด ฤาพ่อขัดข้อง

มีพ่อที่ไหน  ใจจางหมางหมอง                 ปล่อยลูกหิ้วท้อง ให้ร้องไป

ยิ่งแปลกยิ่งชั่ว  หากพ่อยั่วเย้า            นำเอาแมงป่อง มาทดแทนให้

แม้พ่อจะหิว ท้องกิ่วมีไข้                         พ่อยังเต็มใจ  เจียวไข้ให้หนอ

ด้วยใจเมตตา  กรุณาสงสาร               จัดหาอาหาร ให้มากเพียงพอ

พระบิดาสวรรค์  นั้นยิ่งกว่าพ่อ                  เมื่อเราทูลขอ ทรงประทานให้

เห็นเรากินอิ่ม ทรงยิ้มระรื่น                 แสนสุขชื่นมื่น ในพระทัย

รักไท้เต็มล้น  ทุกคนจะได้                      สมความมุ่งหมาย   อย่าท้อถอย

คำมั่นพระองค์  ที่ทรงสัญญา             โปรดจงเชื่อว่า ไป่ช้าเกินคอย

ให้พระวิญญาณ ประทานแก่ลูกน้อย          เป็นจริงทุกถ้อย จงวางใจเอย


Visitor 13

 อ่านบทความย้อนหลัง