เพลง สร้างชีวิต

 

ข้าแต่พระเจ้า แม้ในยามที่ยากลำบาก ขอทรงปลุกเร้าจิตใจ และริมฝีปากของข้าพระองค์ให้มีการสรรเสริญอันเต็มล้นด้วยความยินดี

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

 

 G                  C/G 

1: คู่ควร ในทุกบทเพลง ที่ร้องให้พระองค์ 

G/B                C

คู่ควร ทุกคำ สรรเสริญ ที่มอบให้พระองค์ 

G                   C/G

คู่ควร ทุกลมหายใจ ที่มีชีวิตอยู่ 

           G/B      C

อยู่เพื่อพระองค์ 

 

 

    G                  C/G

2: เยซู พระนามพระองค์ อยู่เหนือนามใดๆ 

G/B             C/G

เยซู พระองค์ผู้เดียว คือองค์พระผู้ไถ่ 

G                 C/G

คู่ควร ทุกลมหายใจ ที่มีชีวิตอยู่ 

            G/B                        C

อยู่เพื่อพระองค์    อยู่เพื่อพระองค์ 

 

 

   Cmaj9                Am7

C: พระองค์ บริสุทธิ์ ไม่มีใคร 

               G/D

เทียบได้เหมือนกับพระองค์ 

                Em7

ขอเปิดตา ให้เห็นอัศจรรย์ 

Cmaj9

สำแดง ให้เห็นพระองค์ 

     Am7

เติมใจฉันให้เต็มและ 

     G/D        Em7       Cmaj9

นำฉันด้วยรักพระองค์  ให้ถึงทุกคน 

 

 

Cmaj9       Dsus        Em7

B: ฉันขอสร้างชีวิต บนรักพระองค์ 

          G/B

เพราะนี่คือที่ยึดมั่งคง 

Cmaj9       Dsus        Em7

ฉันเชื่อและมั่นใจ พระองค์ผู้เดียว 

            G/B              C2

และฉันไม่เคยจะไหวหวั่น
Visitor 52

 อ่านบทความย้อนหลัง