คำพยานชีวิต ขอบคุณพระเจ้า "ลุกขึ้นเดินได้"

 

 

คุณพรรณี จงรักตระกูล

สมาชิกจุดประกาศสามัคคีธรรมบางขัน จ.นครศรีธรรมราช


Visitor 533

 อ่านบทความย้อนหลัง