วางใจพระเจ้า ผู้ทรงพลิกสถานการณ์ BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 26 พฤศจิกายน 2023 (รอบ 2)

 

"พระเยซูเลือกที่จะทำการอัศจรรย์ครั้งแรกในงานสมรส เป็นการอัศจรรย์ที่ดูเล็ก ๆเพื่อกอบกู้วิกฤติไม่ให้เจ้าภาพต้องอับอาย

และที่นั่นเหล่าสาวกได้วางใจในพระองค์ ให้เรามาใคร่ครวญพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าสอนอะไรเราบ้างเมื่อเราเผชิญวิกฤติแบบเดียวกันนี้

ในพระธรรม ยอห์น2:1-11"

 

Visitor 57

 อ่านบทความย้อนหลัง