ทำไมพระเยซูทรงโปรด ยอห์น? BFC I

คำเทศนา อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2024 (รอบ 2)

 


Visitor 35

 อ่านบทความย้อนหลัง