เพลง สู่เสรีภาพ

 

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ในแบบที่พระองค์ทรงต้องการ

 

 
บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

-----

 

Verse1:

     G

1: เชิญพระวิญญาณ ขององค์พระเจ้า 

    Em

เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเรา 

               C

ปลดปล่อยเราเป็นไท และชำระภายใน 

D

ด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ 

 

Verse2:

     G

2: เชิญพระวิญญาณ ทรงสัมผัสเรา 

     Em

ให้เต็มล้นด้วยความชื่นบาน 

          C

ขอทรงฟื้นกำลังใจ มีพลังเต็มหัวใจ 

D

ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ 

 

Chorus:

           G

C: สู่เสรีภาพในองค์พระวิญญาณ 

Em

สู่เสรีภาพเมื่อนมัสการ 

       C                D

ขอเทลงมา พระสิริพระองค์


Visitor 45

 อ่านบทความย้อนหลัง