คริสตจักรของพระเจ้า ตอน 2 BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 18 มกราคม 2024 (รอบ 2)

 

 คริสตจักรของพระเจ้าคือครอบครัวของพระเจ้า  มาศึกษากันว่า

พระเจ้าประสงค์ให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างไร?

 
Visitor 39

 อ่านบทความย้อนหลัง