เพลง พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต/โปรดนำไปถึงกางเขน

 

ข้าแต่พระเยซู ขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์มาหาพระองค์โดยทางกางเขน ข้าพระองค์คงจะหลงหายหากไม่มีพระองค์!

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

 

-------------------------------

Verse:

    C                      F        C

1: พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า 

C                G7

ทรงเป็นสง่าราศี 

C                     F      C

อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม 

C            G7     C

โปรดนำไปถึงกางเขน 

 

 

Chorus:

  Dm         G7     C

C: อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน 

Dm        G7       C

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน 

Am        Em       F       C

อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน 

C            G7     C

โปรดนำไปถึงกางเขน 

 

 

Verse2:

2: ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า 

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า 

ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา 

เมื่อบรรจุในอุโมงค์ 

 

 

Verse3:

3: อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา 

ที่นำเครื่องหอมบูชา 

ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า 

โปรดนำไปถึงกางเขน 

 

 

Verse4:

4: ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน 

ทุกวันจะแบกเดินตาม 

ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู 

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

 


Visitor 30

 อ่านบทความย้อนหลัง