เพลง ทูตสวรรค์ของพระเจ้า (สดุดี 34:7-8)

 

บริษัท ประกันภัย ชวนให้เราทำประกัน สัญญาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหาย เมื่อมีภัยเกิด โดยให้เราชำระเงินเป็นรายเดือน

รายปี แต่มิได้ คุ้มครองโพยภัยอะไรเรา ดาวิดรอดตายอัศจรรย์ จึงแนะนำ ประกันภัยที่แน่ยิ่งกว่าหลายเท่า พระเจ้าเองเขียนสัญญา

มีทูตสวรรค์แข็งแรงเป็นบอดี้ การ์ด ทำประกันได้ ไม่ต้องมีเงินสักบาท แต่ ต้องมีศรัทธา

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

--------------------

               C                              Am

1: ทูตสวรรค์ของพระเจ้า ตั้งค่ายล้อมรั้ว ผู้กลัวเกรง

F                                                       G C

เป็นป้อมมั่นคง พระองค์เอง เร่งช่วยให้รอด ปลอดโพยภัย

 

 

           

ร้องรับ

 C                   Am

เชิญมาชิมดู  แล้วจะรู้ว่า

            F                G

พระเจ้าประเสริฐ เลิศนักหนา

   C                 Am

คนที่ลี้ภัย  ในพระองค์

  F                   G C

จะได้พ้นทุกข์ สุขหรรษา

 

 

2:  เหล่า สิงห์ หนุ่ม ทรง พ ลัง   ท้อง กิ่ว หิว โหย ร่วง โรย รา

แต่ ผู้ เสาะ หา พระ บิ ดา  หา ทรง ประ วิง  สิ่ง ดี ใด


Visitor 74

 อ่านบทความย้อนหลัง