เพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่น BFC

I คำเทศนา อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2024 (รอบ 2)

 

“ คืนก่อนพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน พระองค์ได้อธิษฐานให้สาวกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราน่าจะทำความเข้าใจ

ให้เรามาดูคำว่า ”เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน“ ที่ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง”

 


Visitor 63

 อ่านบทความย้อนหลัง