เพลง พระวิญญาณเสด็จมาวันเพ็นเทคอสต์

 

พระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยความรัก ขอบพระคุณสำหรับของประทานแห่งพระวิญญาณ ของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์รัก

พระองค์และผู้อื่นมากยิ่งขึ้นในวันนี้

 

 

บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

----------------------------------------

   A                              D        Bm 

1: พระวิญญาณเสด็จมาวันเพ็นเทคอสต์ 

                    A   F#m

เต็มด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ 

                            Bm

ทรงเป็นพยานฝ่ายผู้ที่เชื่อทั้งหลาย 

E7                A   D  A

นำคนมากมายให้บังเกิดใหม่ 

A                                D        Bm

คริสเตียนยุคแรกได้กระจัดกระจายไป 

                            A   F#m

ประกาศข่าวประเสริฐไม่หวั่นไหว 

                                 Bm

 แม้บางคนต้องทนทุกข์และถูกประหาร 

E7                              A

คริสตจักร ดำเนินอย่างผู้มีชัย 

 

 

 

   F#m             D        E7         A

C: โปรดองค์พระวิญญาณ เชิญเสด็จมา 

 D         Bm         E7               A

เจิมเราด้วยฤทธา และด้วยความรักของพระองค์ 

F#m                 D     E7          A

โปรดเคลื่อนไหวในเรา เราทูลอ้อนวอน 

F#m           Bm     E7              A

เชิญองค์พระวิญญาณ ฟื้นฟูคริสตจักรขึ้นใหม่ 

 

 

 

    A                         D             Bm

2: เมื่อถึงเวลายุคมืดเข้าครอบครองโลก 

                A   F#m

พระวิญญาณฟื้นคริสตจักรขึ้นใหม่ 

                               Bm

เขาเรียนรู้ว่าโดยความเชื่อจะรอดได้ 

E7                      A

มีการปฎิรูปครั้งยิ่งใหญ่ 

A                          D        Bm

เมื่อคนอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า 

                   A   F#m

คริสตจักรเกิดการฟื้นใจครั้งใหญ่ 

                        Bm

บัดนี้เรายังต้องการไฟพระวิญญาณ 

E7                              A

ฟื้นฟูคริสตจักรของเราขึ้นใหม่

 


Visitor 33

 อ่านบทความย้อนหลัง