ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ ผู้ยำเกรงพระเจ้า