ของฝากจากสูจิบัตรเสียงวันอาทิตย์ หัวข้อ เสด็จกลับวัง