วางใจใคร? ชีวิตปลอดภัย BFC I

คำเทศนา อาทิตย์ 9 มิถุนายน 2024 (รอบ 2)

 

 คนบนโลกนี้กำลังมองหาบุคคลที่เขาจะมอบความไว้วางใจ เชื่อใจ ไว้ใจให้ บ้างคนมองที่ตัวบุคคล มองความรู้ มองทรัพย์ มอง

ศาสนา มองความรัก แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีความมั่นคงอะไรเลย แต่ผมอยากแนะนำท่าน ลองหันมาหาพระเจ้า และมอบความไว้วางใจให้

พระองค์ ซิครับ พระเจ้าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน ของพระเจ้าอวยพรครับ

 


Visitor 107

 อ่านบทความย้อนหลัง