Up ชีวิตให้ไฮ ใช้ชีวิตให้แพง I

คำเทศนา อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2024 (รอบ 1)

 

โลกนี้แบ่งระดับสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และก้าวหน้า คนธรรมดาจึงต้องการยกระดับให้ไฮ การเป็นคนแบบเดิมไปเรื่อยๆ จึง

ไม่ใช่สิ่งควรเป็น แต่เราควร Up ชีวิตให้ไฮ ใช้ชีวิตให้แพง อะไรคือความไฮ และแพง ในมุมมองของพระเจ้า ให้เรามาร่วมค้นหาคำ

ตอบ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายนนี้ ด้วยกัน

 

Visitor 38

 อ่านบทความย้อนหลัง