ทรงรักษาทั้งใจและกาย BFC Iคำเทศนา

อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2024 (รอบ 2)

 

พระเจ้าทรงช่วยได้ ทั้งใจและกาย


          พระเยซู ทรงสะท้อนพระทัยพระเจ้า  เมื่อเทศนาสั่งสอน ทอดพระเนตรเห็นคนทุกข์ พระองค์ทรงเมตตาสงสารเขา ไม่ว่าจะ

ทุกข์ใจหรือกาย  เมื่อเขาร้องทูลขอความช่วยเหลือ พระองค์มิทรงตำหนิ แต่ทรงบำบัดรักษา  ฟังคำบรรยายนี้ให้จบ  จะเป็นคำตอบ

ว่า  ทำไม วันนี้ ผู้เชื่อจึง สั่งสอนและ อธิษฐานเผื่อป่วยที่ศรัทธา ให้พ้นทุกข์ทั้งใจและกาย

 

 

 

 

Visitor 77

 อ่านบทความย้อนหลัง