เพลง มีแต่พระโลหิตพระเยซู

 บทเพลงคริสเตียนสำหรับเสริมสร้างชีวิตจิตวิญญาณ 

ใช้ในการนมัสการ กลุ่มเซลล์ การประกาศ และอื่นๆ

---------------------------

 

Intro:

| D / / / | Asus4 / A / | D / / / | A / / /

 

 

Verse 1:

    D                        A

1: มีอะไรล้างบาปข้าได้ 

D                         A  D

มีแต่พระโลหิตพระเย..ซู 

D                         A

มีอะไรช่วยพ้นบาปได้ 

D                         A  D

มีแต่พระโลหิตพระเย..ซู 

 

 

Chorus:

     Bm   A       D             A

C: โล....หิตพระคริสต์ประเสริฐ 

Em   D      G       A

ซึ่ง....ทำให้ใจขาวเลิศ 

D                 A

ไม่มีอะไรเชื่อเถิด 

D    G   D            A  D

มีแต่พระโลหิตพระเย..ซู 

 

 

Verse 2:

2: มีสิ่งเดียวล้างบาปข้าได้ 

สิ่งนั้นคือโลหิตพระเยซู 

ขอพระองค์ทรงยกโทษให้ 

ยกโทษด้วยโลหิตพระเยซู 

 

 

Verse 3:

3: ไม่มีทางอื่นล้างบาปได้ 

มีแต่พระโลหิตพระเยซู 

คุณความดีก็ช่วยไม่ได้ 

มีแต่พระโลหิตพระเยซู 

 

 

Verse 4:

4: มีความหวังและสันติภาพ 

เนื่องจากพระโลหิตพระเยซู 

เป็นคนชอบธรรมไม่มีบาป 

ก็เพราะพระโลหิตพระเยซู


Visitor 33

 อ่านบทความย้อนหลัง