ข้อคิด เรื่อง "ความสัตย์ซื่อ"

ครูวันเพ็ญมาแบ่งปันหนุนใจทุกคนทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

 

 

 

สวัสดีค่ะ อาทิตย์นี้ขอนำเรื่อง "ความสัตย์ซื่อ"มาแบ่งปันหนุนใจทุกคน ให้ข้อคิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ โดยมีเรื่องเล่าสั้นๆมาประกอบ

เป็นบทเรียนสอนเด็กรวีฯชั้น ป.ปลาย นักเรียนชั้นนี้มีทั้งผู้เชื่อและยังไม่เขื่อรวมอยู่ในห้อง ดังนั้นการนำเสนอจะอยู่ในรูปแบบการ

เปรียบเที่ยบให้เห็นภาพชัดขึ้น จึงขอนำเรื่องเล่าสั้นๆเปรีบยเทียบดังนี้

 

*เรื่องมีอยู่ว่า มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อตั๊ก ได้สัญญากับพ่อแม่ว่า วันหยุดพักจะช่วยตัดหญ้าหน้าให้เรียบร้อย พอถึงเวลา ก็เริ่มตัดไปนิด

หนึ่งรู้สึกเหนื่อยละ จะพัก งานก็ไม่เสร็จ บังเอิญที่ต้นไม้มีรังผึ้ง เกิดกลัวผึ้งต่อย แทนที่จะบอกพ่อแม่ แต่เขาก็ทิ้งงานไม่ทำ แอบไป

นอนหลับเฉยเลย ผลที่ตามก็ถูกแม่ดุ งานก็ไม่เสร็จตามที่สัญญา

 

*และยังมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นอีกคนหนึ่งชื่อ บิ๊ก ขยัน ตื่นเช้ามา ก็จะถีบจักรยานไปส่งหนังสือพิมพ์ให้เพื่อนบ้านในหมู่บ้าน กลับมาบ้าน

รีบทานข้าวแล้วไปโรงเรียน เลิกเรียนก็ไปรับหนังสือพิมพ์ เช้ามาก็ไปส่งให้เพื่อนบ้าน ทุกครั้งที่ส่งหนังสือพิมพ์ก็จะมีใบปลิวเรื่อง

พระเจ้าแนบให้เขาด้วย บิ๊กทำอย่างนี้ทุกวัน แต่วันอาทิตย์เขาหยุดเพื่อไปโบสถ์ เรียนพระคำ นมัสการพระเจ้า ด้วยความสัตย์ซื่อต่อ

ตนเอง สัตย์ซื่อต่องานที่ทำและได้รับใช้พระเจ้าที่มอบใบปลิวให้เพื่อนบ้านอ่านด้วย บิ๊กทำเช่นนี้ เพื่ออะไร เขาได้อะไร เขารู้สึก

อย่างไร แน่นอน เขากำไร ได้ทั้งเงิน ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ได้ทักทายจะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน และยังได้ส่งข่าวดีเรื่อง

พระเจ้าทางใบปลิวด้วย

 

 

 

บิ๊กจึงมีความสุขที่ได้ช่วยพ่อแม่และตัวเอง และยังเก็บเงินถวายสิบลดให้พระเจ้าด้วย พระคำพระเจ้าใน สุภาษิต 14:23 กล่าวว่า   

"มีกำไรอยู่ในงานที่เหนื่อยยากทุกอย่าง

การเพียงแต่พูดนั้น โน้มไปทางความขาดแคลน" และในสุภาษิตบทที่ 10:4 กล่าวว่า "มือที่เกียจคร้านทำให้ยากจน แต่มือที่ขยันขัน

แข็งทำให้มั่งคั่ง"

 

สรุป ถ้าเราสัตย์ซื่อที่จะทำงานอย่างขยัน สู้ ไม่บ่น ไม่ถอย เราก็จะได้รับกำไร มีผลดีมากมายตามมาแน่นอน ระหว่าง ตั๊ก กับ บิ๊ก

ใครได้กำไร และมีความสุขมากกว่ากัน ?

 

**ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ**

มน.วันเพ็ญ

 

 


Visitor 22

 อ่านบทความย้อนหลัง