ทรงเป็นเจ้านายเหนือคริสตจักร BFC I

คำเทศนา อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2024 (รอบ 2)

 

ถ้าท่านเต็มล้นด้วยความบริสุทธิ์ ความเชื่อ และพระวจนะคำของพระเจ้า คริสตจักรของพระองค์จะขยายมากขึ้นอย่างแน่นอน

เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือคริสตจักร

 
Visitor 45

 อ่านบทความย้อนหลัง