ทรงเลี้ยงดูดุจเลี้ยงแกะ BFC I

คำเทศนา อาทิตย์ 7 กรกฎาคม 2024 (รอบ 1)

 

ทำไม? พระคริสตธรรมคัมภีร์จึงเปรียบ ผู้เชื่อกับแกะ และเปรียบเทียบ พระเจ้ากับ ผู้เลี้ยงแกะ แกะอ่อนแออย่างไร? มีอันตรายจาก

อะไร? และผู้เลี้ยงที่ดีช่วยลูกแกะของตนให้มีสุข แข็งแรง นอนตาหลับ พ้นอันตรายได้อย่างไร?

 

 


Visitor 22

 อ่านบทความย้อนหลัง